Husinecké rybníky 1 rybník Šebelů – 421 101

Trochuu atypický rybník velikostí přítoku a provedením odtoku ležící v Husinci u Prachatic v Jižních Čechách.

Husinecké rybníky 1 rybník Ládovský - 421 101

Menší rybník ve Vlachovo Březí za kravínem, u Prachatic. Rybník spadá pod revír Husinecké rybníky 1, jihočeské mimopstruhové revíry.

Orlice 1 Bejkovka – 451 058

Tůň Bejkovka v Hradci Králové spadající pod východočeské mimopstruhové revíry. Nachází se u tenisových kurtů v Hradci Králové.

Orlice 1 - 451 058

Tůně spadající pod východočeský mimopstruhový revír Orlice 1 v Hradci Králové.

Labe 19A Václavka – 411 164

Tůň Václavka je 1,7ha podlouhlá tůň spadající pod středočeské mimopstruhové revíry. Najdete jí u Čelakovic na opačném břehu u železniční tratě. Václavka je zajímavá, rákosím a travou částečně zarostlá tůň. Pro milovníky staré klasiky vděčná tůň.

Labe 19A

Labe 19A, propadliny u Labe v okolí Čelakovic. Středočeský mimopstruhový revír

Labe 19A Kozí Chlup

Labe 19A Kozí Chlup je 3,8ha velká propadlina na opačné straně Labe u Čelakovic. Je schovaná v poli a nevede sem cesta. Musí se k němu jít po poli. Spadá pod středočeské mimopstruhoé revíry

Labe 19A Byšická – 411 164

Byšická je 2ha velká tůň v obci Byšice u Čelakovic. Spadá pod středočeské mimopstruhové revíry. Revír je pravidelně zarybňován.

Labe 18A Laguna Krásný – 411 165

Laguna Krásný je menší mimopstruhový revír spadající pod středočeské mimopstruhové revíry. Nachází se u Staré Boleslavi.

Labe 18A - 411 165

Labe 18 A Probošská Jezera, Borecká tůň a Vaňkovo jezero. Soupis mimopstruhových revírů.